Program imprezy

Zwiedzanie Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Powsta?e na pocz?tku XVII wieku na wzór Drogi Krzy?owej Pana Jezusa w Jerozolimie stanowi jedno z najcz??ciej ucz?szczanych polskich miejsc pielgrzymkowych, od 1999 roku wpisane na list? ?wiatowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO. Potem przejazd do urokliwej Lanckorony. Zwiedzanie ruin zamku, Muzeum Regionalnego, rynku i ko?cio?a parafialnego oraz spacer alejkami Góry Lanckoro?skiej. Nast?pnie przejazd do Wadowic. Zwiedzanie Domu Rodzinnego Jana Paw?a II, Bazyliki Mniejszej pod wezwaniem Ofiarowania NMP oraz Muzeum Miejskiego.

Szczegóły oferty

Czas trwania
1 dzień.
Wielkość grupy
45 + 4 opiekunów gratis.
Transport
Autokar.
Ubezpieczenie
NNW
Dla wszystkich uczestników i wychowawców. Suma ubezpieczenia przypadająca na jedną osobę wynosi: NNW do 10000.00 PLN.

Cena
Przepraszamy. Cena chwilowo niedostępna.
Prosimy o wypełnienie formularza zapytania o cenę na tej stronie.

Istnieje możliwość modyfikacji wielkości grupy, czasu trwania imprezy i programu. W ostatecznej kalkulacji zawsze stosowany jest przelicznik co do jednego uczestnika oraz 1/10 dzieci opiekun gratis!

Masz pytanie? Już teraz poznaj nasze odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Zapytaj o cenę

Podaj liczbę uczestników pełnopłatnych Podaj liczbę opiekunów. U nas zawsze
1 opiekun na 10 dzieci gratis!

Twoje dane