Polityka Prywatności

COOLTUR - Centrum Organizacji Czasu (COOLTUR) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta COOLTUR i użytkownika serwisów oraz czasopism należących do COOLTUR obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.cooltur.pl/polityka-prywatnosci.html

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: COOLTUR nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swoich usług, serwisów i czasopism bez ich pisemnej zgody.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować czasopism należących do COOLTUR oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez COOLTUR.

Dane Osobowe i RODO

W czasie korzystania z serwisów należących do COOLTUR możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię, nazwisko i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE):
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest COOLTUR - Centrum Organizacji Czasu - Krzysztof Cegielski, z siedzibą: ul. Kukułcza 5, 43-365 Wilkowice (dalej COOLTUR).
2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy telefonicznie, pod numerem tel. +48 (33) 4876200 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: ado@cooltur.pl
3. Twoje dane osobowe podawane w:
- formularzu newsletter - będą przetwarzane, w celu wysyłki newslettera, czyli m.in. informacji na temat ciekawych atrakcji dla dzieci, imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci organizowanych przez COOLTUR, a także wpisów na stronie www.cooltur.pl (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usługi newsletter. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody/wypisania się z newslettera, a następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z usług COOLTUR i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.
- formularzu kontaktowym - będą przetwarzane, wyłącznie do podjęcia określonych działań na Twoje żądanie, np. w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie wysłane drogą elektroniczną poprzez zapis na stronie www. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania odpowiedzi na Twoją wiadomość. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi, a następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z usług COOLTUR i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.
- formularzu zapytania ofertowego - będą przetwarzane, w celu przygotowania i przesłania Ci oferty handlowej COOLTUR. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania oferty. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do przygotowania, przesłania i okres ważności/obowiązywania oferty, a następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z usług COOLTUR i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.
- formularzu rezerwacji uczestnictwa w imprezie turystycznej - będą przetwarzane, w celu rezerwacji miejsca na wybranej imprezie turystycznej COOLTUR. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procedury rezerwacji. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do przygotowania, przesłania i podpisania umowy zagłoszenia. Jeżeli nie dojdzie do podpisania umowy zgłoszenia to Twoje dane zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z usług COOLTUR i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.
- formularzu aplikacji o pracę - będą przetwarzane dla potrzeb procesu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia aplikacji. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do momentu wyporu kandydata o odpowiednim wykształceniu i kwalifikacjach, a następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z usług COOLTUR i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.
4. Dostęp do danych osobowych mają upoważnieni pracownicy COOLTUR wyłącznie w celu wykonywania obowiązków wynikających z zadań realizowanych przez COOLTUR. Dane mogą być ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania.
7. Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
8. Masz także prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
9. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.
10. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art.22. RODO.

Subskrypcja bezpłatnych czasopism

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do COOLTUR wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia, nazwiska i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Zaprenumerowanie niektórych elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do COOLTUR a skierowanych do nauczycieli wymaga podania w odpowiednim formularzu danych adresowych placówki zatrudniającej nauczyciela. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do wybranej listy mailingowej COOLTUR. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię i nazwisko pozwala COOLTUR zwracać się do czytelników personalnie. Dane adresowe placówki zatrudniającej nauczyciela są niezbędne jedynie do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi dodatkowe materiały drukowane COOLTUR pocztą tradycyjną.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez COOLTUR wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej obsługę klienta przejmuje Przelewy24. W tym przypadku tylko system Przelewy24 zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze Przelewy24 znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.

Niezapowiedziane Wiadomości COOLTUR zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości COOLTUR rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, bierzące promocje, nowości w ofercie), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne własne jak i te, których rozsyłka została opłacona przez klientów COOLTUR.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych COOLTUR. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do COOLTUR przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, opinii, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. COOLTUR nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do COOLTUR i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez COOLTUR nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do COOLTUR mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do COOLTUR. W przypadku pytań proszę pisać: prywatnosc@cooltur.pl

Wyłączenie Odpowiedzialności

Firma COOLTUR działająca głównie na krajowym rynku organizatorów turystyki szkolnej od początku ukierunkowana jest na organizację czasu wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży. Naszym klientom chcemy pomagać w organizacji turystyki i różnego rodzaju imprez w których uczestniczą najmłodsi. Mimo, że prezentujemy wiele naszym zdaniem ciekawych propozycji, to nie jednakowo mogą one spełniać oczekiwania wszystkich. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z wszystkiego, co proponujemy. Propozycje, które prezentujemy powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnymi oczekiwaniami, konsultowane z nami i ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi ofertami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, zamawiane.

Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z opiniami COOLTUR.

COOLTUR nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Wprawdzie przykładamy sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie możemy odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.